تاریخچه قلمکاری

هنر قلمکاری که هنوز در یکی دو شهر و شهرک ایران رواجی دارد ، بازمانده هنری است که در قرن دوازدهم هجری (دوره صفویه) به کمال رسید و تا پایان قرن سیزدهم و یکی دو دهه دیگر یکی از درخشانترین

Read more

کاربردها

پارچه های قلمکار در گذشته کاربردهای فراوانی داشت : بیشتر بزرگان و توانگران جامه هایی زیبا و فاخر از پارچه های قلمکار می پوشیدند که گاهی طلا و نقره هم دربافت آنها به کار می رفت . زین و یراق

Read more

فرایند تهیه و ساخت

قالب سازی اولین و مهمترین مرحله قلمکارسازی است .همچنین حساسترین و ظریفترین مرحله آن بشمار می رود .حتی می توان گفت تنها هنر قلمکار سازی در قالب سازی آن است . قالبهای قلمکار را از چوب گلابی می سازند ،

Read more

درباره ما

این کارگاه تولیدی از سال 1200 هجری شمسی توسط استاد "کریم چیت ساز" بنیان گزاری شد و سپس توسط استاد "میزرا باقر فخفوری" اداره گشت. پس از ایشان فرزندانشان حسنعلی که نزد پدر اموزش دیده بود از حدود سال 1320 کار در این تولیدی را ادامه داده و با راهنمایی های برادر خود استاد مسلم قلمکار ایران مرحوم عباسعلی فخفوری به کار تولید پرداختند و تا به امروز به همت فرزندان استاد حسنعلی فخفوری و با نظارت کامل ایشان این کارگاه تولیدی پا برجا نگاه داشته شده است.

رومیزی و رو تختی قلمکاری